O Nás

Bambuľkovo detské opatrovacie centrum je ideálnym miestom pre Vaše dieťa, kde sa oň stará kvalifikovaný personál s odborným prístupom a praxou. Zabezpečujeme opatrovanie hodinové, poldenné aj celodenné za poplatok (pri umiestnení dieťaťa do veku troch rokov v našom zariadení máte možnosť, ako zárobkovo činná osoba, čerpať finančný príspevok na opatrovanie dieťaťa v maximálnej hodnote 230 EUR podľa zákona č. 513/2010 Z.z. – bližšie informácie, ako aj potrebné žiadosti Vám poskytneme priamo v opatrovacom centre).

Maximálny počet trvalo umiestnených detí je 10, to znamená osobnejší prístup pedagógov, čím považujeme adaptabilitu dieťaťa za prirodzenejšiu a menej stresovú, čo prispieva k spokojnému vývinu detí s ohľadom na ich každodenné potreby.

Socializácia detí od útleho veku je základom pre získavanie spoločenských návykov a prispieva ku koordinácii spoločenského správania sa a k rozvoju komunikačných zručností v kolektíve.

Bambuľkovo – OC

Priority:

- dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život radosť z učenia

- prijať dieťa také aké je

- vytvoriť čo najpodnetnejšie prostredie pre harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa

- rozvíjať potenciál dieťaťa formou hry, tvorivej činnosti a pohybovej aktivity

rozvoj telesného, hudobného a výtvarného cítenia detí, pracovnú a rozumovú výchovu

ponúkať vyváženú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant), s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny a dodržiavanie pitného režimu.

jazyková príprava hravou formou

Podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života:

Sociálne návyky

Stravovacie návyky

Jazyková podpora: prvé slová, slovná zásoba (rozširovaná pomocou knižiek, pesničiek, riekaniek), dohliadanie na tvorbu reči a vývoj reči...

Rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry (priraďovanie, rozlišovanie farieb, tvarov a predmetov)

Podpora kreativity a motoriky: kreslenie, maľovanie, strihanie, lepenie, modelovanie

Podpora fyzickej aktivity: prechádzky, tancovanie a cvičeniebottom